ePUB Siyasetname – Selindameditasyon.com

Siyasetname Sel uklu sultanlar Alparslan ve Melik ah n veziri olarak otuz y l boyunca devlet y netiminde s z sahibi oldu, g r leriyle sultanlar n kararlar n etkiledi Siyasi bir suikasta kurban gitmesinden k sa bir s re nce h k mdarl k sanat konusunda d ncelerini kaleme ald Melik ah n devlet y netimi hakk nda kapsaml bir rapor istemesi zerine yaz lan Siyasetname, Nizam l M lk n devlet adam olarak deneyimlerini aktard bir el kitab olmas n n yan s ra, edebi de eriyle de y zy llard r dikkati eken bir eserdir


10 thoughts on “Siyasetname

 1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  Siyar al mul k Siyasatnama Book of Government Rules For Kings, Nizam al MulkAbu Ali Hasan ibn Ali Tusi April 10, 1018 October 14, 1092 , better known by his honorific title of Nizam al Mulk , Order of the Realm was a Persian scholar and vizier of the Seljuq Empire He held near absolute power for 20 years a


 2. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  Siyeru l m lk Siyasatnama The Book of Government , Nizam al MulkAbu Ali Hasan ibn Ali Tusi, better known by his honorific title of Nizam al Mulk was a Persian scholar and vizier of the Seljuq Empire He held near absolute power for 20 years after the assassination of Alp Arslan in 1072 The earliest remaining


 3. ليلي ليلي says:

  .


 4. Muhammad Nusair Muhammad Nusair says:

  408 485 408 485 378


 5. Yasin S. Yasin S. says:

  E er bu tarz kitaplar okumaya heves ettiyseniz Machiavelli nin Prens i ile birlikte okuman z tavsiye ederim.Do u ve bat siyasetinin iki farkl bak a s ndan k lt rlere dair renilebilecek ok ey var Nizam lm lk ba ar l bir do u siyaset isi olarak siyasette do ruluk, adalet, d r stl k ve al akg n ll l k ile ilgili


 6. Mustafa Mustafa says:

  D nyan n pek fazla de i medi ini hissetiren, okurken kendinizi g ndemin i inde bulaca n z g zel bir kitap Son sayfalar nda yer alan u c mle beni ok etkiledi H k mdar d manlarla sonras nda bar olaca n hesap ederek sava mal , sava g z ard etmeyecek ekilde bar lara giri meli.


 7. Hafsa Yusuf Hafsa Yusuf says:

  408 485408 485


 8. Yusuf Slm Yusuf Slm says:

  Bir evde varsa d zen olma o evde d zen iki avrat varsa s p r lmemi kal r hane hele iki reisvarsa hane mane hikaye


 9. Behzad Sadeghi Behzad Sadeghi says:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *