Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


REİKİ

                                                               

 

Her insanoğlu kendini iyileştirebilme güç ve kudretine sahiptir.O güç yaşam enerjisidir ve Yaradanın bize verdiği en değerli armağandır..

 

 

REİKİ rahip Dr.Mikao Usui tarafından 19.Yüzyılda Japonya da yeniden keşfedilen çok eski bir tedavi yöntemidir.Reiki geleneğinden 2500 yıllık Sanskrit Kutsal  metinlerinde söz edilir.

 

Reiki japonca " evrensel yaşam enerjisi " anlamına gelir.Bizi çevreleyen evren,sonsuz ve tükenmez bir enerjiyle doludur.Bizi hayatta tutan da bu evrensel,asli ve yaratıcı güç ve enerji kaynağıdır.

 

Reiki doğal şifa enerjisidir ve uygulayıcının ellerinden güç dolu ve konsantre biçimde akmaktadır.

 

Aslında hepimiz bu evrensel yaşam enerjisi ile doğmaktayız,ancak zamanla "kanal" kirlenip tıkanmaktadır.

 

REİ ; evrensel hayat enerjisi anlamındadır.

Kİ ; REİ nin bir parçasıdır ve yaşayan herşeyin içinde akmaktadır.Aynı zamanda bizim kendi biyolojik hayat enerjimizidir.

 

Kİ yi,Çinliler "chi" ,Hindular "prana",Kahunalar "mana" olarak bilmekte,aynı zamanda "Biyoplazma","Bio-enerji" veya "Kozmik Enerji" olarak da ifade edilmektedir.

 

Reiki nin Usui Sisteminde şifa veren enerji,bu enerjiye inisiye olan kişi tarafından ellerin spontane olarak belli bölgelere konmasıyla aktarılmaktadır.Aktarılan enerjinin yoğunluğu alıcının ihtiyacı doğrultusundadır.Şifacı bir kanal olarak evrensel hayat enerjisini sadece aktarmaktadır.Bu esnada kendisinden enerji çekilmemekte,aksine oda bu enerjiyle güçlenmektedir.Reiki aktarımı ile kendi kendini tedavi güçleri harekete geçer.

 

Reiki hiçbir mezhebe ait değildir.Hiçbir dini yada meditatif uygulamaya ters düşmemektedir.Ancak onları zenginleştirmekte ve evrenselliği güçlendirmektedir.

 

Reki;bedensel,zihinsel,duygusal ve ruhsal planda etkisini göstererek kendi kendini tedaviyi destekleyerek,beden ve zihni güçlendirmekte,engelleri ortadan kaldırarak zehirlerden arındırmakta,güç merkezlerini ( çakraları ) dengeleyip ahengi sağlayarak sınırsız kalitede akmaktadır.

 

Reiki şifa tekniği bir Reiki Üstadı vasıtasıyla aktarılabilir ve Reikinin dereceleri olan 1.,2. ve 3. kademelerine kişi bir Reiki üstadı tarafından inisiye olarak şifa kanalı açılır ve kişi bu enerjiyi kendine ve başkalarına kullanabilir hale gelir.

 

1. derecede temel eğitim alınarak;kendine ve başkalarına reiki vermek üzere temel pozisyonlar öğrenilir.

Usui sisteminde 1. ve 2. inisiyasyonlar arasında en az üç aylık bir süre olmalıdır.

2. derece " Oku Den " yada " Derin bilgi " olarak adlandırılır ve psişik bir açılmayıda beraberinde getirir.Özellikle süptil bedenlerde etki gösterir.2. derecede şifa güçleri kat kat artar,zaman ve mekana bağlı kalmadan uzaktan tedaviyle birlikte mantal şifa vermesi öğrenilir.Mantal şifa üst şuur yada yüksek benliğinle irtibata geçerek,ruhsal yolla örneğin depresyon,uykusuzluk,sinirsel çöküntü gibi pek çok hastalığı tedavi etme yeteneği kazanır.Mantal şifayı,eski davranış biçimlerini yeni ve yapıcı davranış şekillerine dönüştürmek için kendine yada başkalarına uygulayabilir.

 

Herşeyden kendinin sorumlu olduğunun ve hayatın içinde bulunduğun şartların hakiminin kendi olduğunun idrakine varılır.Bilinçli yada bilinçsiz hepimiz "kendi kendimizin hakimi " olma yolundayız ve enerjilerimizi bilgece kullanmayı öğrenmeliyiz.Verdiğimiz herşey bize geri dönecektir.( Dolaşım yasası )

 

3. derece,Üstatlık enerjisine yükseltir.Kişi öğretmenlik/masterlık için inisiye olup,gerekli çalışmaları yapar ve uygular.

Son aşamada Masterlık için gerekli eğitim alınır.Bu süreçte inisiye olunmaz,ancak inisiyenin nasıl yapılacağı bilgileri alınır.