Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


KİŞİSEL GELİŞİM

                                                        

 

                                                             

 

 

Kişisel Gelişim;  bireyin düşünce ve yeteneklerini geliştirerek kendisi ve başkalarının yararına olacak şekilde kullanabilme yetisi kazandıran yöntemler dizgesidir.

 

Geçtiğimiz yüzyılda kişisel gelişim için oluşturulan yöntemler, birbirinden farklılık göstermekle birlikte toplumların genel işleyişine ve yararına olacak şekilde geliştirildi.Bu yöntemler genellikle, geleceğe hazırlanmak için hangi eğitimlere sahip olunması gerektiği, para kazandıracak mesleklere yönlendirme, teorik bilgilerin en hızlı biçimde kavratılması ve kullandırılmasına yönelikti.

 

Zeka geliştirmeye ve mesleki başarılar üzerine oluşturulan yöntemler kuşkusuz toplumların gelişimine faydalar sağladı.Bilginin insana ve toplumlara kazandıracağı değerler her zaman dilimi için geçerliliğini koruyacaktır.

 

Bugün eski paradigmalar geçerliliğini korumakla birlikte; insanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için, özde ve derinde insanın asıl kimliğine yönelik ruhsal gelişim teknik ve yöntemleri hızla kullanılır hale gelmiştir.Bunun sebebi, insanın bireysel olarak kendini tanıma içgüdüsünün  tüm hayatına bir şekilde hakim olması ve ruhsal aydınlanma ve gelişim sürecinin, sahip olunan yaratıcı enerjiyle birlikte, ruhsal tatmin sağlayarak dengeli ve daha sağlıklı bir yaşama olanak vermesidir.

 

İnsanın sadece fiziksel bir varlık olmadığı, taşıdığı elektromanyetik alan ve aura renkleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.Vücuttaki enerji akışını dengelemek ve güçlendirmek adına yapılan her tür çalışma fiziksel ve ruhsal olarak olumlu sonuçlar vermektedir.