Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


RUH VE MADDE

 

“ Gerçek bilgi sadece anımsanabilir.herşeyden önemlisi,bilmek var olmak demektir.ne denli çoksan o denli bilirsin”

“Bedenin Ruhuna değil,Ruhun bedenine hükmeder.Gerçek imparator O'dur”  

 

 

 

RUH en basit tanımla hepimiz tarafından görünmesede varlığından emin olduğumuz özümüzdür.

 

MADDE beş duyumuzla algıladığımız, elementlerin bir araya gelerek oluşturduğu formlardır.Her madde bir enerji taşır.Yaşadığımız gezegende su, hava gibi elementlerden, yer altı ve yerüstü kaynaklarından pek çok ihtiyacımızı karşılamaktayız.Aslında madde enerjinin sıkıştırılmış halinden ibarettir.

 

İnsan bedeni de bu anlamda inanılmaz kompleks yapısıyla bilim adamlarının en büyük araştırma malzemesi olmuştur.Bugün tıp dünyası vücudun her bir uzvunu tanıyıp tedavi yolları bulurken beynin büyük bir bölümü ve DNA ile ilgili bilinmeyenleri,konu uzmanları araştırmaya devam etmektedir.(Bugün bilim adamları DNA nın %97 sini çöplük DNA olarak tanımlar.) Çare bulunamayan bir çok hastalığın sebebi ruhsal olarak görülmüş ve Psikoloji bilimi bu anlamda oldukça gelişmiştir.Bunun yanında Alternatif tıp dalında da gelişmeler kaydedilmiş,günümüzde besinlerin dahi enerji alanları üzerindeki etkilerine göre yöntemler ve tavsiyeler oluşmuş,sağlığı korumaya ve ömrü uzatmaya yönelik çözümler modern tıbba eşlik eder hale gelmiştir.

 

 

İnsan bedeninin sadece etten kemikten olmadığı,taşıdığı elektromanyetik alan,enerji meridyenleri ve çakraların varlığı kanıtlanmış ve pek çok tedavi yöntemi de, konunun uzmanları tarafından kullanılır hale gelmiştir.Bu yöntemlerden bazıları EFT ( Sorunu tespit edip,bedendeki enerji meridyenlerindeki blokaj temizleme yöntemi) DEEP FEAT (Derin nefes alma tekniğiyle,aynı noktalara dokunarak kabul cümlesi oluşturma tekniği) SEDONE (Duygulardan kaçmamak,serbest bırakma tekniğidir.Daha çok bilinçaltı,zihin ve duygular üzerinde çalışır.) REİKİ (Evrensel yaşam enerjisi için kanal olup,karşısındakine şifa verme tekniğidir.Ancak bununla sınırlı değildir.Reiki tüm bedenler üzerinde çalışır.Tekamül enerjisidir.Uzaktan da şifa gönderilebilir.)

 

 

RUH ve MADDE nin birlikteliği Evrensel Plan içinde tekamül,gelişim ve değişim sürecine hizmet eder.Tekamül ruhsal gelişim anlamını taşır.Astral planda ruhumuz eşsiz ve kusursuzdur.Tüm ruhsal kimliğimizi perdenin öbür tarafında bırakarak dünya ya enkarne oluruz. Bu hiçte kolay bir şey değildir.Ruhumuzla irtibatımız yaşam boyu devam etmekle birlikte bedenlenmek ruh için ağır bir durumdur.Maddeye bürünerek dünya deneyimi kazanmak insanoğlu için zorlu bir sınavdır.

 

 

Öte Alem ile ilgili bilgiler pek çok kanalla gelmekte ve hepsi birbiriyle bazı farklılıklar dışında örtüşmektedir.Bu alana yaptıkları ruhsal celselerle katkı sağlamış nice bilim adamı vardır.Ülkemizde Dr. Bedri Ruhselman en çok bilineni olup,RUH ve MADDE adında bir yayınevi kurmuştur(.Bundan yaklaşık 50 yıl önce yazılmış bir kitabını bir grup arkadaşımla incelerken farsça ve Arapça kelimeleri tercüme etmekte oldukça zorlanmıştım.)Aynı yayınevinde uzun yıllar çalışmış Ergun Candan da değerli çalışma ve araştırmalarıyla oldukça ünlüdür.Yıllar içinde okuduğum kitapların yazarları ve araştırmacılarının pekçoğunun tıp doktoru, parapsikolog yada fizikçi olduğu, konuyla ilgili dikkatimi çeken unsurlardan birisidir.

 

 

Günümüzde bu tip çalışmalara,ilave olarak eski kült dönemlere ait bilgiler eşlik etmektedir.En çok bilineni Mısır antik sırlarıdır.Hiyeroglif yazı ve resimlerle üzeri örtülü bilgiler başka uygarlıklarla olan benzerliğinden ötürü  bilginin tek bir kaynaktan geldiğini göstermektedir.Tüm bilgiler tek tanrı inancını taşır.Mısır döneminde rahiplerin tapınaklarda inisiye olduklarına dair belgeler vardır.(İnisiye derin bir anlam taşır.Birincisi; enerji frekansının bir üst seviyeye yükselmesidir.İkincisi; bilgiyi hak ederek doğru kullanabilme yetisi kazanmaktır.Bir üstatla birlikte çalışmayı gerektirir.Müslümanlıkta el vermek deyimiyle  bir nevi aynı anlamı taşır.)

 

Kayıp kıta Mu ve Atlantis uygarlığına ait bilgiler,araştırmalara göre inisiye olmuş bir grup tarafından dünyanın bazı yerlerine taşınmış,birbirinden habersiz birtakım kavimler tarafından öğrenilmiş, ancak insanlığa hazır olmamasından kaynaklı gizlenerek kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.

 

Günümüzde, Yeni Çağ denilen dönemle birlikte bilgiler tedricen insanlığa ilahi plan ve izin dahilinde aktarılmaktadır.