Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


AURA VE ÇAKRALAR

                                           

 

 

 

  AURA en basit tanımıyla maddeyi çevreleyen elektromanyetik alandır.Atomik yapısı olan herşey bir auraya,kendini çevreleyen bir enerji alanına sahip olacaktır.

Canlı maddelerin atomları,cansız maddenin atomlarından daha aktiftir ve titreşimleri daha yüksektir.Bu nedenle ağaçların,bitkilerin,hayvanların ve insanların enerji alanı daha kolay saptanabilir ve görülebilir.Kirlian fotoğrafçılığla canlıların aurası çok uzun zamandır tespit edilmektedir.

 

Aura canlının etrafını saran bir kalkan görevi görür.Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak, yaşamımızı devam ettirmemizi sağlayan çakralar aura da bulunur.Eğer güçlü bir auramız varsa hastalanmamız olası değildir.Aura da oluşan yırtıklar ve zayıflık negatif enerjilere ve hastalıklara sebep olur.Sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal,zihinsel ve duygusal sağlığımız açısından da auramızın güçlü ve sağlıklı olması gerekir.

Fikir ayrılıkları olmakla birlikte uzmanlar Aura nın 4 katmandan oluştuğunu söylerler.

 

ETERİK BEDEN : Şekil ve büyüklük olarak fiziksel bedene benzer.Çakralar bu alanda bulunur ve auranın üst katmanlarından gelen enerjileri bedene alma işlevi yaparlar.Eterik bedenin temel işlevi, fizik bedeni evrensel enerji lle bağlantıda tutmak ve sağlığını korumaktır.Eterik bedenin sağlıklı bir insanda genişliği 20 cm.kadardır.Sağlıksız durumlarda bu alan daralır.

Eterik beden aynı zamanda yüksek enerji bedenleri ile fizik beden arasında da aracılık yapar.Eterik bedendeki bozukluk bu durumda ruhsal,psikolojik sorunlara yol açacaktır.Bu anlamda Eterik beden sağlığının önemi iyi anlaşılmalıdır.

 

DUYGUSAL BEDEN : Eterik bedenin üstünde yer alan sıvımsı,gökkuşağının tüm renklerini barındıran bu katman kişinin o anki duygusal yapısına göre renk alır.Zihinsel bedenden gelen üst düzey enerjiler duygusal bedene ulaşarak burada kişiye özel anlam kazanır ve eterik bedene aktarılır.Kişinin aura renginin en iyi göründüğü katmandır.Tibetli rahipler aura rengine göre kişinin duygusal yapısını hatta hastalıkları tespit edebilecek tekniklere sahiptir.

 

ZİHİNSEL BEDEN: Duygusal bedenin hemen bitiminde başlar ve ruhsal bedene dek uzanır.Düşünce formları bu bedendedir.Hastalıklarımızın birçoğu zihinsel bedenden kaynaklanmaktadır.Olumlu düşünmenin önemi bu anlamda son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde vurgulanmaktadır.

 

RUHSAL BEDEN: Ruhsal beden bireyin bütün ile bağlantısını  temsil eder.Bütün ile sağlıklı bağlantısı olan kişi evrensel enerjiyi en iyi şekilde alarak diğer katmanlara aktaracaktır.Bu bedenin titreşimi diğerlerine göre çok daha yüksektir.Evrensel enerji bu katmanda bir değişime uğrayarak zihinsel bedene,oradan duygusal bedene ve eterik bedenden de çakralar vasıtasıyla fizik bedene geçer ve kişinin yaşam enerjisini oluşturur.Ruhsal bedenin genişliği, kişinin ruhsal gelişimiyle doğru orantılıdır.Ruhsal enerjileri yüksek olan kişilerin yanında huzur duymanız bu kişilerin şifa enerjisi yaymalarından kaynaklanır.

Her insanın aurası parmak izi gibi farklı ve özgündür.Her aura diğer auralar ile etkileşim halindedir.Aura ve auralardaki değişiklikler,bireyin fiziksel,duygusal ve mental özelliklerini yansıtır.

 

ÇAKRA :

 

Çakra, Şakra ve Chakra şeklinde ifade edilir.Sanskrikçe de tekerlek anlamına gelir.Girdap şeklinde dönen enerjiler olduğu için bu isim kullanılmıştır.Aura da 7 temel çakra vardır.Çakraların yerlerinin endokrin bezleri üzerine düştüğü anlaşılınca, tıp alanında kabul görür hale gelmiştir.Aslen çakralar la ilgili bilgiler M.Ö. 5000 yıl öncesine dayanır.Yoga,meditasyon, reiki gibi doğu bilimleri çakraların dengelenmesi ve sağlıklı yaşam üzerine kuruludur.Kendimizle ve evrenle uyum içinde olmak direk çakralar ile ilgildir.Herhangi bir çakradaki uyumsuzluk,bozukluk direk olarak fizik bedende takabül eden organlarda sağlıksız sonuçlar doğuracaktır.

 

ÇAKRALAR VE ÖZELLİKLERİ:

 

KÖK ÇAKRA : Kök çakra fiziksel bedenin enerj kaynağıdır ve dünyayla olan bağımızı simgeler.Kuyruk sokumu kemiğinin sonunda yer alır.Rengi kırmızı,elementi topraktır.Kök çakra bedende kemikler,bacaklar,ayaklar,kalın bağırsak,omurga ve sinir sistemini konrtol eder.Cinsellikle de ilişkilidir.İlk çakra diğer çakralarında sağlıklı çalışmasında etkendir.Bu çakra kişinin kendini güvende hissetmesiyle yakından ilgilidir.Sağlıklı çalışmaması güvensizlik,başarısızlık hissi ve dünya ile bağlantısının kesilmesi gibi sonuçlar doğurur.

 

SAKRAL ÇAKRA : Cinsel enerjiyi ve zihinsel yaratımı simgeler.Erkeklerde penis kadınlarda klitorisin iki parmak üzerinde bulunur.İmajinasyon yeteneği,aile kurma, maddiyat  bu çakra ile ilgilidir.Elementi su,rengi turuncudur.Bedende böbrekler,idrar torbası,dolaşım sistemi,lenfatik sistem ve üreme organları ile ilintilidir.Bu çakra yaşamın doğal akışında ilerlemesini sağlar.Ayrıca sanatsal yetenekler ve zihinsel üretkenlikte yine bu çakra ile bağlantılıdır.

 

SOLAR PLEKSUS(GÜNEŞ SİNİRAĞI ÇAKRASI) : Bu çakra diğer insanlarla olan ilişkilerimizi,beğenilerimizi,sosyal kimliğimizi,irademizi ve amaçlarımıza ulaşmaktaki kararlılığımızı simgeler.Rengi sarı,elementi ateştir.Bedende karaciğer, dalak, pankreas, sindirim sitemi, göz ve fonksiyonlarıyla bağlantılıdır.Yetersiz çalıştığında ilgili organları etkilemekle kalmaz;bireyselleşmeyi reddetmek,otoriteye boyun eğmek, sosyalleşmekten kaçmak ve depresyon gibi sorunları beraberinde getirir.İyi çalışması durumunda hedef belirleme,bireyselleşme ve başarıyı sağlayacaktır.

 

KALP ÇAKRASI : Duygusal bütünlük,sevgi,fedakarlık,şevkat ve derin mutluluk gibi özellikleri simgeler.Göğsün tam ortasında kalbin hizasında yer alır.Rengi pembe/yeşil,elementi havadır.Timüs bu çakranın etkisi altındadır.Bağışıklık sistemi ve mutluluk hormonu bu çakradan etkilenir.Vücutta kalp,sırtın üst bölümü ve dolaşım sistemi yine bu çakra ile ilintilidir.Dokunma duyusu da kalp çakrasının etkisindedir.Tüm çakraların merkezinde olan bu çakra diğer çakralarla tam bir etkileşim halindedir.Düzensiz çalıştığında duygusal sorunlar,bencillik,yanlızlık eğilimi,sevgiye bağımlılık yada soğukluk,kalpsizlik olarak nitelediğimiz davranışlara sebep olur.

 

BOĞAZ ÇAKRASI : Konuşma yeteneğimizi,ses tellerimizi,duygu ve düşüncelerimizi açıkça anlatabilme yeteneğimizi ve dürüstlüğü simgeler.Rengi mavi,elementi eterdir.Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdur.Tiroid bezi bu çakranın etkisi altındadır.Boyun,boğaz,ses telleri,bronşlar ve kollar yine bu çakra tarafından etkilenir.Doğru çalışmadığında, kendini ifade edememe,yalan söyleme alışkanlığı yada utangaçlık gelişebilir.

 

ALIN ÇAKRASI : Bu çakraya üçüncü göz çakrası da denir.Sezgi gücü,altıncı his gibi duyu dışı algılarımız bu çakra tarafından etkilenir.Alnımızın ortasında iki kaşımız arasında yer alır.Rengi çivit mavidir.Vucutta duyu organlarını kontrol eder,beyinle direk bağlantılıdır.Kontrol ettiği iç salgı bezi hipofizdir.Hipofiz, endokrin sistemindeki diğer salgı bezlerinin çalışmalarını kontrol eder.Düzensizlik durumunda yorgunluk,sinirlilik,migren gibi etkiler yanında sadece akıl ve mantıkla yaşama durumu meydana gelir.Sezgiler kaybolur.Düzenli çalıştığında iç sesi mesajlar haline gelmeye başlar ve düşünceler gerçekleşir.

 

TAÇ ÇAKRA : Tepe çakrası olarakta adlandırılır.Kafanın en üst noktasında yer alır.Rengi beyaz yada mordur.Bebeklerde bıngıldak dediğimiz yerdir.Evrensel enerjiyi aldığımız yer taç çakradır ve yüksek bilincimizle bağlantılıdır.Bu çakradaki tıkanıklık çözüldüğünde diğer çakralarda düzene girer.Epifiz beziyle doğrudan bağlantılıdır.Her ne kadar epifiz bezinin işlevi bilim adamlarınca tam olarak çözülemesede vücudun doğal dengesini koruduğu bilinir.Dİnsel inançlar ve yaradana teslimiyet yine bu çakra ile ilgilidir.Düzensiz çalıştığında korkular,kaygılar oluşarak bütünlükten kopma hissi yaşanır.Düzenli çalıştığında kişi dengeli,bütünlük duygusu içinde kendini ifade eder.

Çakraların düzenli ve sağlıklı çalışması görüldüğü gibi yanlızca bedensel değil,zihinsel ve ruhsal tramvalara da sebep vermektedir.Bu nedenle tıkanıklıkların çözülmesi ve dengelenmesi önemlidir.