Prime Hatprat – Selindameditasyon.com

Hatprat Dette er den f rste boka p norsk som gir innsikt i hva hatprat er og kunnskap om hvorfor denne formen for spr kbruk virker Hvilke spr klige virkemidler er det som gj r at noen lar seg forf re eller manipulere av mobbing, netthets og hatretorikk Hatprat er en form for spr kbruk som kan forsterke og skape negative f lelser, holdninger og oppfatninger overfor en gruppe mennesker eller et individ Hatprat gj r skade, og kan f re til utrygghet og frykt hos utvalgte grupper og individer Spr kbruken kan redusere folks verdi som menneske, og p den m ten v re et angrep p deres verdighet I sin ytterste konsekvens kan hatprat inspirere og motivere til hatkriminalitet og terrorisme ved hjelp av voldsoppviglende ytringer Notat til meg sj lv Lest i forbindelse med rsstudiet Interkulturell forst else p NLA Sandviken.Var ganske grei lese, ikkje noko vanskeleg spr k Det er mange eksempel i boka som er med p understreke tematikken Boka har ein raud tr d gjennom heile, noko som gjer det enklare henge med I tillegg til eksempel er det gitt gode definisjonar p dei ulike begrepa som blir tatt opp.Boka er ei god innf ring til dagsaktuelle tema som mobbing, hatretorikk, hatprat, umenneskeleggjering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *