Pdf Che Guevara – Selindameditasyon.com

Che Guevara Che nin Arjantin den Bolivya ya, izini s rmek i inden fazla foto raf Silah arkada lar n n aras nda, ayn zamanda Castro yla, N s r la, Nehru yla, Tito yla, Ben Bella yla, Kru ev le birlikte inde ya a d y zy la damgas n vuran bir adam n ya amKas mda, geceyar s , a a yukar bir bu ukta, Ernesto Guevara devrime kat l r Fidel Castro ve seksen iki adamla birlikte, Granma ya biner Yirmi sekiz ya ndad r, t p okumu tur, Arjantinli dir, yine de K ba i in sava acakt r hasta la victoria siempre Ocakda, zafer kazan lm t r ama imdi yap lacak ey yaln zca K ba da de il, d nya st nde ki daha fazla Vietnam yaratmak gereken her yerde devrimin ger ekle tirilmesidir D ncelerine ba l bir uluslararas c olan Guevara Afrika topraklar nda, Kongo da bir devrim merkezi yaratmaya al r, ard ndan yeniden G ney Amerika ya d n p Bolivya ya gider, umudu K ba destan n ba tan yazmak ve bu kez t m anakaray kucaklamakt r Guerillero heroico nun ser veniEkimde, Bolivya da lar ndaki k k bir k yde sona erecek, ama Che s ylencesi de orada ba layacakt r Deneyimli muhabir Jean Cormier onun izini ad m ad m s r yor Het vaderland of de dood Ik ben onder de indruk geraakt van Ernesto Che Guevara Uit het boek komt een beeld van een dappere idealist naar voren Wreedheden die hij beging, zowel tegen dieren als mensen, worden telkens goedgepraat door de auteur Daar zit denk ik direct de de grootste fout de auteur is een groot bewonderaar van Che Het verhaal is hierdoor verre van objectief te noemen, waardoor ik genoodzaakt ben om meer te lezen over deze intrigerende Zuid Amerikaan Positieve punten heeft Het vaderland of de dood Ik ben onder de indruk geraakt van Ernesto Che Guevara Uit het boek komt een beeld van een dappere idealist naar voren Wreedheden die hij beging, zowel tegen dieren als mensen, worden telkens goedgepraat door de auteur Daar zit denk ik direct de de grootste fout de auteur is een groot bewonderaar van Che Het verhaal is hierdoor verre van objectief te noemen, waardoor ik genoodzaakt ben om meer te lezen over deze intrigerende Zuid Amerikaan Positieve punten heeft dit boek ook het is helder geschreven en de auteur heeft veel gesprekken gehad met ooggetuigen, wat een toegevoegde waarde heeft Un livre tr s trop passionn et engag , qui ne montre pas toujours assez que la r alit fut parfois loin du mythemais au fond, aujourd hui, le mythe n est il pas aussi devenu une r alit Une presence de Besancenot totalement dis necessaire en epilogue Livro muito bem embasado com boua bibliografia e ilustra es Excelente para quem busca conhecer pela primeira vez a hist ria deste cone da revolu o cubana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *