[[ download ePUB ]] Boża podszewka (część pierwsza) Author Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz – Selindameditasyon.com

Boża podszewka (część pierwsza) Bo a podszewka jest opowie ci o losie niesfornej kobiety ze szlacheckiego za cianka na Wile szczy nie, jej rodzinie oraz wydarzeniach, jakie mia y tam miejsce od pocz tku naszego wieku po drug wojn wiatow , Wszystko osnute jest na tle wspomnie matki i moich A jednak nie wszystko odpowiada prawdzie Takich Juryszek nie ma na mapie Jedna z kuzynek po obejrzeniu mojej sztuki Wijuny wysz a zbulwersowana Sk d u ciebie takie dziwne skojarzenia spyta a Musia a to wszystko wymy le Tak wi c i Bo podszewk w pewnym sensie wymy li am W ko cu jest to powie , a nie pami tnik Nie pisa am jej ani z t sknoty, ani z sentymentu do Wile szczyzny, ale z fascynacji i mi o ci do ludzi tam yj cych i w imi tego niech jej b dzie wiele przebaczone Teresa Lubkiewicz Urbanowicz


About the Author: Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Boża podszewka (część pierwsza) book, this is one of the most wanted Teresa Lubkiewicz Urbanowicz author readers around the world.10 thoughts on “Boża podszewka (część pierwsza)

  1. Ix Tab Ix Tab says:

    Bo a podszewka ma jeszcze jedn cz , o ile dobrze zrozumia am kontynuacj los w Mary ki i Gieni I cho pierwsz cz oceniam wysoko, nie si gam po drug Dlaczego W a nie dlatego, e Bo a podszewka 2 jest zapowiedziana jako kontynuacja a to, czego dowiadujemy si z ostatniego rozdzia u ksi ki, kt r przeczyta am, zostawi o we mnie rozkoszn niepew


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *